Reparasjoner

Uansett hva du har i stål eller andre metallkonstruksjoner kan vi hjelpe deg. Vi har bred erfaring fra både on- og offshore arbeid.
Som en liten lokal bedrift har vi muligheten til å snu oss rundt raskere og mer effektivt enn våre store konkurrenter.

Nykonstruksjon

Skal du ha laget noe nytt ordner vi det. Enten du trenger en prototype eller 200 like enheter. Har du tegninger produserer vi det du trenger etter gjeldene mål og standarder.
Vi ordner selvfølgelig også med montering og ferdigstilling på den plassen det skal brukes dersom dette er nødvendig. Ofte produserer vi halvfabrikata ved vår verksted og setter det sammen på plass ute hos kunde.